Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Biotin skuffer som behandling mod progressiv MS

Store daglige doser biotin giver ikke bedring hos patienter med fremskreden progressiv MS.

Det meddeler firmaet MedDay Pharmaceuticals, efter at man i fase III-studiet SP12 hverken har mødt det primære eller de sekundære endemål.

642 patienter med progressiv MS uden attakker deltog i det randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede studie, hvor det primære endemål var funktionsforbedring målt ved EDSS eller 25 fods gangtest ved en behandling med tre daglige doser af 100 mg biotin (MD1003). De sekundære mål var blandt andet en relativ reduktion i risikoen for yderligere funktionstab. De præcise resultater bliver efter planen først offentliggjort ved de amerikanske neurologers kongres AAN, men foreløbig melder firmaet, at ingen af målene er nået.

Professor ved Dansk Multipel Sclerose Center Per Soelberg Sørensen, er ikke overrasket over resultaterne. Efter hans opfattelse blev fase III-studiet sat i værk på et meget spinkelt grundlag. Et studie med 100 patienter havde vist, at højdosisbehandling med biotin gav forbedring hos 13 patienter med progressiv MS mod nul i placebogruppen. Resultatet var statistisk signifikant, men kun så meget, at havde bare én enkelt patient i placebogruppen også vist forbedringer, var balancen skiftet, og resultatet havde ikke været signifikant. Det var tyndt, og et naturligt næste skridt ville have været at undersøge resultatet i lidt større fase II-studie, før man gik videre, mener Per Soelberg Sørensen.

”Det kommer ikke bag på mig, at de ikke har fået et positivt resultat, for de havde meget lidt at bygge på, og det er et enormt stort krav at stille til et præparat, at det skal kunne bedre patienter med fremskreden MS signifikant,” siger Per Soelberg Sørensen.

Når fase III-studiet hverken har givet positive resultater på det primære eller de sekundære endemål, ser Per Soelberg Sørensen ikke mange perspektiver i biotin til behandling af progressiv MS.

”Det var selvfølgelig spændende, og det havde været en sensation, hvis resultaterne var positive. Det ville fuldstændig have vendt, alt hvad vi har sagt om behandling af progressiv MS, men studiet mødte hverken de primære eller sekundære mål. Det er trist og synd for patienterne med progressiv MS, selv om det var ikke uventet,” siger han.

”Om behandlingen eventuelt kan have en effekt hos progressive patienter tidligere i sygdomsforløbet, hvor der stadig er inflammation er en anden sag, men jeg ville gerne have set mere overbevisende tegn på, at stoffet har en remyeliniserende effekt eller var neuroprotektivt,” siger Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

Patient stoppede MS-behandling af frygt for COVID19-virus

En britisk patient med højaktiv MS insisterede onsdag, stik imod lægens råd, på at blive taget af sin behandling med Ocrevus, fordi patienten var bekymret for at være eller blive smittet med coronavirusset COVID19.

Stamcelleterapi slår T-celler ned og forebygger inflammation

Omkring 90 procent af de overaktive T-celler i centralnervesystemet hos patienter med attakvis MS (RRMS) bliver erstattet af raske immunceller efter en stamcelletransplantation (AHSCT). Effekten varer ved i mindst fire år efter behandlingen.

Mastinib udsætter tiden til kørestol for PPMS- og SPMS-patienter

Efter to års behandling med den orale TKI-hæmmer mastinib har patienter med PPMS og ikke-aktiv SPMS signifikant mindre EDSS forværring end patienter, som har fået placebo.

Neurologiske afdelinger belastes nu af den rammestyrede økonomi

Neurologien har vokseværk, og de budgetter, de neurologiske afdelinger fik, da de i begyndelsen af 2019 overgik fra aktivitetsstyret til rammestyret økonomi, vil snart være for små. Det mener ledende overlæge ved den neurologiske afdeling ved Sygehus…

Lars Storr i nyt job: Rehabilitering vil gøre mit arbejde mere komplet

I ti år har overlæge Lars Storr arbejdet ved den neurologiske afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, men fra 1. marts har han tre dage om ugen det lægelige ansvar for de patienter, der er indlagt til rehabilitering ved Sclerosehospitalerne i…

BTK-hæmmer giver signifikant reduktion i MR-aktivitet ved attakvis MS

BTK-hæmmeren SAR442168 er klar til at blive afprøvet i fase III-studier, efter at de primære endemål er nået i et fase IIb-studie, meddeler Sanofi.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os