Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Regionerne klar til at løfte indsatsen for progressiv MS

Magnus Heunicke

Regionerne gør klar til at forbedre indsatsen for patienter med progressiv MS. Det skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et svar til formand for Folketingets Sundhedsudvalg Jane Heitmann (V).

De 12 millioner kroner, der blev afsat til den forrige regerings helhedsplan for scleroseområdet, er for nylig blevet udmøntet til regionerne, og i Region Hovedstaden får Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet 3,8 millioner kroner til at forbedre indsatsen omkring progressiv MS, skriver sundhedsministeren i svaret.

Klinikken er i øjeblikket ved at rekruttere personale til indsatsen, og der arbejdes på at udvikle nye behandlings- og opfølgningsforløb og at udvikle patientrapporterede outcomes, som kan supplere de almindeligt anvendte kliniske skalaer. Initiativet forventes at være fuldt implementeret i løbet af sommeren 2020.

I Region Midtjylland drøfter de neurologiske afdelinger på Holstebrosygehus, Regionshospitalet i Viborg og Aarhus Universitetshospital i fællesskab skitserne til en plan for initiativerne i helhedsplanen. De tre afdelinger vil gå sammen om en indsats på tværs af afdelingerne, og deres plan er at afgrænse og definere målgruppen, beskrive og etablere tilbud om klinisk kontrol ved sklerosesygeplejersker og/eller skleroselæger med henblik på en opdateret sygdoms- og funktionsstatus for patienten, optimering af symptombehandling og evt. efterfølgende tilknytning til Ambuflex. Også i Midtjylland vil planerne træde i kraft i løbet af 2020.

”Det er planen, at der på de neurologiske afdelinger på de tre hospitaler, i fremtiden i højere grad fokuseres på de MS-patienter, som har en progressiv sygdom, som ikke er i behandling med sygdomsmodificerende sklerosemedicin og dermed ikke tilbydes en regelmæssig kontrol,” skriver Magnus Heunicke til Jane Heitmann.

En del af bevillingen vil gå til at øge antallet af sygepleje- og lægetimer i klinikkerne.

I Nordjylland er man klar til at effektuere en plan, der betyder, at patienter med progressiv sclerose får mulighed for åben tilknytning til Neurologisk Afdeling, hvor de kan kontakte afdelingen ved behov og blive tilset af sundhedsfagligt personale og få en opdateret helhedsvurdering. Regionen vil som en del af den nye indsats også tilbyde infusionsbehandling til patienter med progressiv sklerose.

I Region Sjælland sætter Sjællands Universitetshospital gang i et treårigt lægefagligt eller sygeplejefagligt ph.d.-projekt, der både skal styrke indsatsen for patienter med progressiv MS og opkvalificere sygeplejersker med neurologiske kompetencer. Planerne for projektet forventes at ligge klar inden udgangen af november 2019.

Region Syddanmark planlægger en proces, hvor Sydjysk Skleroseklinik (Sønderborg, Esbjerg og Kolding) og Klinik for Sklerose og Inflammatoriske sygdomme, Odense Universitets Hospital, sammen kan planlægge initiativer for patienter med progressiv MS. Midlerne forventes her overført til anvendelse i 2020.

Anbefal denne artikel

DMSC Blegdamsvej og Glostrup flytter sammen

Til maj rykker personalet i scleroseklinikken ved Rigshospitalet, Blegdamsvej, ud af byen til kollegerne på Rigshospitalet Glostrup, hvor det samlede Dansk Multipel Sclerose Center fremover skal holde til i hvad nogle kalder Nordeuropas største…

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Multidisciplinær rehabilitering har langvarig effekt hos MS-patienter

Multidisciplinær rehabilitering under indlæggelse har markant effekt på MS-patienters livskvalitet og funktionsevne, og effekten kan registreres i op til et år efter, at patienterne er udskrevet.

Satralizumab reducerer attakker hos NMOSD-patienter

Satralizumab som tillægsbehandling reducerer risikoen for attakker markant bedre end placebo i op mod tre år hos patienter med NMOSD.

Heunicke klar til at forlænge forsøgsordning med medicinsk cannabis

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er klar til at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis, hvis det bliver nødvendigt for at kunne evaluere den på en meningsfuld måde.

Lars Storr bliver Sclerosehospitalernes nye neurolog

Overlæge Lars Storr starter 1. marts 2020 som neurolog ved Sclerosehospitalerne i Haslev.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os