Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Satralizumab reducerer attakker hos NMOSD-patienter

Satralizumab som tillægsbehandling reducerer risikoen for attakker markant bedre end placebo i op mod tre år hos patienter med NMOSD.

Det viser nye data fra det randomiserede dobbeltblinede fase III-studie SAkuraSKY, som netop er blevet publiceret i New England Journal of Medicine.

I alt 83 patienter med NMOSD – med og uden antistoffer mod AQP4-IgG - er i studiet blevet randomiseret 1:1 enten til 120 mg satralizumab eller placebo, administreret subkutant i uge 0, 2, 4 og derefter hver fjerde uge i supplement til en stabil immunsupprimerende behandling. Den mediane varighed af behandlingen var 107 uger, og det primære behandlingsmål var tid til første attak, mens visual analogue scale (VAS), smertescore (fra 1-100) og Functional Assesment og Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F) var sekundære behandlingsmål.

Ud af 41 patienter i gruppen, der fik satralizumab, fik otte (20 procent) et attak i løbet af forsøget, mod 18 ud af 42 (43 procent) i gruppen, der fik placebo som tillægsbehandling.  

Blandt de 55 patienter med AQP4-antistoffer i blodet, fik 11 procent af dem, der havde fået satralizumab, et attak, og ud af 28 patienter uden AQP4-antistoffer skete det for 36 procent.

I alt var henholdsvis 89, 78 og 74 procent af patienterne, som fik tillægbehandling med satralizumab attakfrie efter 48, 96 og 144 uger. Mod 66, 59 og 49 procent i placebogruppen.

Tillægsbehandlingen viste ikke effekt på de sekundære endemål smerter og fatigue.

Satralizumab bliver i øjeblikket vurderet af både EMA og FDA som behandling til unge og voksne med NMOSD, og Roche forventer en afgørelse og en anbefaling fra CHMP i begyndelsen af 2020.  

Anbefal denne artikel

Blokering af molekyle kan bremse MS-udvikling

Blokering af et molekyle ved navn ALCAM ser ud til kunne bremse udviklingen af multipel sclerose ved at hindre B-celler i at trænge gennem blod-hjerne-barrieren.

Sclerosehospitalerne fylder 60

Sclerosehospitalerne i Danmark er verdens ældste, og de leverer et uvurderligt bidrag til sclerosebehandlingen.

NICE godkender restriktiv guideline for behandling med medicinsk cannabis

Det engelske prioriteringsinstitut NICE har godkendt sin guideline for behandling med cannabisbaserede produkter, som i korte træk lyder, at medicinsk cannabis kun bør anvendes i meget begrænset omfang, med mindre det sker som led i et klinisk studie.

Claudia Hilt bliver ledende overlæge i Aalborg

Claudia Hilt (tidl. Pfleger) er 1. november tiltrådt som ny ledende overlæge ved Neurologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Hun overtager stillingen efter Poul Henning Mogensen, som har været afdelingens ledende overlæge siden 2016, bekræfter…

Siponimod mod SPMS får positiv vurdering af CHMP

EMA’s udvalg for vurdering af medicin til mennesker (CHMP) har givet Mayzent (siponimod) en positiv opinion til behandling af SPMS-patienter med sygdomsaktivitet, og dermed er vejen banet for godkendelsen af den første orale behandling af sekundær…

Medicinrådet godkender ny behandlingsvejledning for MS

Medicinrådet har godkendt den nye behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation, som betyder, at 95 procent af de nye patienter med attakvis MS fremover skal starte sygdomsmodificerende behandling med Tecfidera i stedet for Aubagio.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os