Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Satralizumab reducerer attakker hos NMOSD-patienter

Satralizumab som tillægsbehandling reducerer risikoen for attakker markant bedre end placebo i op mod tre år hos patienter med NMOSD.

Det viser nye data fra det randomiserede dobbeltblinede fase III-studie SAkuraSKY, som netop er blevet publiceret i New England Journal of Medicine.

I alt 83 patienter med NMOSD – med og uden antistoffer mod AQP4-IgG - er i studiet blevet randomiseret 1:1 enten til 120 mg satralizumab eller placebo, administreret subkutant i uge 0, 2, 4 og derefter hver fjerde uge i supplement til en stabil immunsupprimerende behandling. Den mediane varighed af behandlingen var 107 uger, og det primære behandlingsmål var tid til første attak, mens visual analogue scale (VAS), smertescore (fra 1-100) og Functional Assesment og Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F) var sekundære behandlingsmål.

Ud af 41 patienter i gruppen, der fik satralizumab, fik otte (20 procent) et attak i løbet af forsøget, mod 18 ud af 42 (43 procent) i gruppen, der fik placebo som tillægsbehandling.  

Blandt de 55 patienter med AQP4-antistoffer i blodet, fik 11 procent af dem, der havde fået satralizumab, et attak, og ud af 28 patienter uden AQP4-antistoffer skete det for 36 procent.

I alt var henholdsvis 89, 78 og 74 procent af patienterne, som fik tillægbehandling med satralizumab attakfrie efter 48, 96 og 144 uger. Mod 66, 59 og 49 procent i placebogruppen.

Tillægsbehandlingen viste ikke effekt på de sekundære endemål smerter og fatigue.

Satralizumab bliver i øjeblikket vurderet af både EMA og FDA som behandling til unge og voksne med NMOSD, og Roche forventer en afgørelse og en anbefaling fra CHMP i begyndelsen af 2020.  

Anbefal denne artikel

MS-eksperter vil onkologisere MS-behandlingen

MS er én sygdom, og derfor bør den også behandles som sådan, og den ulmende progression er det fremtidige mål for behandlingen. Det er MS-eksperter enige om.

Patient stoppede MS-behandling af frygt for COVID19-virus

En britisk patient med højaktiv MS insisterede onsdag, stik imod lægens råd, på at blive taget af sin behandling med Ocrevus, fordi patienten var bekymret for at være eller blive smittet med coronavirusset COVID19.

Lars Storr i nyt job: Rehabilitering vil gøre mit arbejde mere komplet

I ti år har overlæge Lars Storr arbejdet ved den neurologiske afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, men fra 1. marts har han tre dage om ugen det lægelige ansvar for de patienter, der er indlagt til rehabilitering ved Sclerosehospitalerne i…

BTK-hæmmer giver signifikant reduktion i MR-aktivitet ved attakvis MS

BTK-hæmmeren SAR442168 er klar til at blive afprøvet i fase III-studier, efter at de primære endemål er nået i et fase IIb-studie, meddeler Sanofi.

Stamcelleterapi slår T-celler ned og forebygger inflammation

Omkring 90 procent af de overaktive T-celler i centralnervesystemet hos patienter med attakvis MS (RRMS) bliver erstattet af raske immunceller efter en stamcelletransplantation (AHSCT). Effekten varer ved i mindst fire år efter behandlingen.

Mastinib udsætter tiden til kørestol for PPMS- og SPMS-patienter

Efter to års behandling med den orale TKI-hæmmer mastinib har patienter med PPMS og ikke-aktiv SPMS signifikant mindre EDSS forværring end patienter, som har fået placebo.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
   Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
   Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Grit Blok - dermatologi 
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Ebbe Fisher - generelt 
   Mads Moltsen - gastrologi
   Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
   Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os