Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Flot resultat giver håb om godkendelse af NMOSD-præparat

EAN: Den monoklonale CD19-antistofbehandling inebilizumab har markant effekt på B-celler og reducerer attakker, sygdomsprogression, og antallet af nye læsioner samt indlæggelser hos patienter med NMOSD signifikant bedre end placebo.

Det viser et randomiseret, dobbeltblindet og dobbeltmaskeret N-MOmentum fase III-studie, der blev præsenteret (Abstract O4122) på sidstedagen ved EAN i Oslo.

Inebilizumab reducerede risikoen for attakker 77 procent mere end placebo hos NMOSD-patienter, der er AQP4-IgG-positive, og 72 procent mere hos den samlede gruppe NMOSD-patienter (p<0.001 i begge tilfælde). I alt 12 procent af patienterne som fik inebilizumad fik et attak i løbet af studiet mod 39 procent af patienterne i placebo-behandling.

Behandlingseffekten var studiets primære endemål, og resultaterne er så overbevisende, at den uafhængige datamonitoreringskomite, som var tilknyttet studiet, indstillede rekrutteringen af patienter til studiet før tid.

De sekundære endemål i studiet var udvikling af handikap, MR læsioner og hospitalsindlæggelser, og her viste resultaterne 63 procent færre oplevede forværring af handikap, 43 procent færre fik nye MR læsioner og der var 71 procent færre indlæggelser blandt patienter, som blev behandlet med inebilizumab i forhold til placebogruppen.

Professor ved Bergens Universitet Kjell-Morten Myhr fremhævede studiet under MS-highlights på sidste dag af kongressen:

”Det er rigtig gode nyheder for patienter med NMOSD og for de læger, der behandler patienterne. Forhåbentlig vil resultaterne føre til godkendelsen af en af de første behandlinger til den invaliderende sygdom. Vi har også hørt resultater fra en IL R6-inhibitor, som også har vist positiv effekt, så forhåbentlig vil vi inden længe have to nye godkendte behandlinger til NMOSD,” sagde han.

I alt var 231 patienter med NMOSD randomiseret til enten inebilizumab (175) eller placebo (56). 92 procent var AQP4-IgG-positive. De sidste otte procent blev diagnosticeret med NMOSD på baggrund af andre kliniske undersøgelser. 91 procent af deltagerne var kvinder og gennemsnitsalderen var 43 år.

Patienterne kunne generelt tåle behandlingen, og bivirkningsprofilen lignede profilen hos de patienter, der havde fået placebo, med de undtagelser, at der var færre alvorlige bivirkninger i gruppen, der blev behandlet med det aktive stof end i placebogruppen. Reaktioner på infusionen så man således hos ni procent af patienterne i Inebilizumab-behandling mod knap 11 procent i placebogruppen. Kun forekomsten af ledsmerter var højere i den aktivt behandlede gruppe, hvor ni procent rapporterede om arthralgia mod 3,6 procent i placebogruppen.

To patienter døde under OLP, den ene som følge af et voldsomt attak og den anden på grund af en hændelse af uklar etiologi og uden en klar diagnose i hjernen.

B-lymfocyt antigen CD19 er et potentielt mål for behandling i NMOSD. Det er mere udbredt i forbindelse med udviklingen af B-celler end CD20, og inebilizumab er et humaniseret IgG1K mAb med stor tilknytning til CD19, som kliniske studier har vist, slår B-celler effektivt og varigt ned.

N-Momentum er et globalt pivotal dobbeltblindet og placeokontrolleret studie, der involverer 99 centre i 24 lande. Den randomiserede kontrollerede periode var 197 dage hvor patienterne blev behandlet med enten 300 mg inebilizumab eller placebo på dag et og dag 16, og derefter fulgte en openlabelperiode på et år, hvor patienterne fik 300 mg inebilizumab hvert halve år. Det primære endemål var tiden til første NMOSD-attak. Studiet blev fulgt af tre komiteer: en uafhængigt kvalifikationskomite, der kontrollerede, at de AQP4-IgG-negative patienter kvalificerede til deltagelse, en maskeret bedømmelseskomite, der vurderede NMOSD-attakker i løbet af studiet og en uafhængig datamonitoreringskomite, som holdt øje med patientsikkerheden under studiet.

Anbefal denne artikel

Giovannoni: Vi skal behandle tidligt for at bevare hjernen på lang sigt

EAN: Behandlingen af MS er blevet så god, at det er på tide at sætte det lange lys på, når man vælger strategi sammen med patienten.

Høje niveauer af neurofilament kan kobles til kognitiv svækkelse

EAN: Et højt niveau af neurofilament light chain i plasma (sNFL) vidner om øget risiko for kognitive forværringer hos patienter med sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS).

Ny MR-teknologi afslører præcist graden af demyelisering i hele hjernen

EAN: Den nye MR-teknologi Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging (REMyDI) er et effektivt og præcist redskab til kvantitativt at opgøre graden af demyelisering i hele hjernen hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

MR-analyser af hjernelæsioner kan finde fejlagtige diagnoser

EAN: MR-scanninger af periventrikulære hjernelæsioner er et effektivt redskab til at finde de patienter, som fejlagtigt mistænkes for at have recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

Satralizumab er særligt effektivt til bestemt subgruppe af patienter med NMOSD

EAN: Patienter med den sclerosebeslægtede sygdom Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder(NMOSD) får færre attakker, hvis de bliver behandlet med antistoffet satralizumab (SA237) i tillæg til den immunsupprimerende behandling.

Studie indhenter ny viden om Mavenclads virkningsmekanisme

EAN: Behandling med Mavenclad (cladribin) reducerer mængden af udvalgte B-lymfocytter i blodet hos patienter med attakvis multipel sclerose (RMS).

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondata

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk