Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Ny MR-teknologi afslører præcist graden af demyelisering i hele hjernen

EAN: Den nye MR-teknologi Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging (REMyDI) er et effektivt og præcist redskab til kvantitativt at opgøre graden af demyelisering i hele hjernen hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

Det viser resultaterne fra et nyt studie (Abstract EPR2081), der blev fremlagt på en præsentationssession søndag på EANs årskongres i Oslo.

Traditionel MR er et essentielt og hyppigt anvendt redskab til at diagnosticere og monitorere multipel sclerose (MS). Teknologien er imidlertid ikke udviklet til specifikt at kunne fastslå niveauet af demyelisering i hele hjernen, hvorfor REMyDI kan bridrage med supplerende viden om diagnose og sygdomsudvikling.

I studiet blev REMyDI testet på 39 RRMS-patienter og 21 raske kontrolpersoner, der matchede patienterne i forhold til alder og køn. Samtlige deltagere blev scannet med 3T MR med REMyDI. Deltagernes kliniske funktionsnedsættelse blev opgjort og registreret med reference til deres EDSS-, SDMT-, EQ5D- og MSIS-score.

Resultaterne af scanningerne viser, at RRMS-patienterne havde flere områder i hjernen, hvor myeliseringen af nervefibrene var ødelagt (11.7±1.40 vs. 12.6±0.9) og hvor den hvide substans var beskadiget (9.49±1.54 vs. 10.6±1.0) sammenlignet med raske kontrolpersoner. Disse data korrelerede med udfaldene deltagernes kognitive funktionstests. Dette går forskerne bag studiet til at konkludere, at REMyDI er i stand til at skelne mellem demyeliseret og intakt hjernevæv hos patienter med RRMS, samt at REMyDI-resultaterne afspejler patienternes kliniske funktionsnedsættelse. 

Anbefal denne artikel

Viden om sammenhæng mellem tarmens mikrobiota og MS styrkes

Dokumentationen for at tarmens mikrobiota spiller en rolle ved udviklingen af multipel sclerose (MS) er stigende - men alligevel ses der store variationer på tværs af studier.

Scleroseklinikkers brug af cannabisforsøgsordningen er minimal

Cannabisprodukterne i den danske forsøgsordning udskrives i langt de fleste tilfælde af de praktiserende læger, viser Sundheds- og Ældreministeriets midtvejsstatus for forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

NICE vil ikke anbefale Mayzent mod SPMS

Det engelske prioriteringsinstitut NICE lægger an til at afvise en anbefaling af Mayzent (siponimod) til behandling af aktiv sekundær progressiv MS (SPMS).

Studie kortlægger neuro-patologiske kendetegn ved Covid-19

Et højt antal Covid-19-patienter præsenterer sig med neurologiske symptomer som for eksempel hovedpine, ændret mental status og nedsat eller tabt lugtesans (anosmi).

Hjemmebesøg og korte ophold erstatter indlæggelser på Sclerosehospitalerne året ud

Sclerosehospitalerne er så småt begyndt at genoptage aktiviteten efter coronanedlukningen af landet, men tilbuddet om rehabilitering vil ikke være det sædvanlige resten af året, fortæller direktør ved Sclerosehospitalerne Brita Løvendal. 

Giovannoni: NICE’s antagelser stemmer ikke med den kliniske praksis

Det engelske prioriteringsinstitut NICE tager fejl på to væsentlige punkter i et udkast til en anbefaling imod brug af Mayzent (siponimod) som standardbehandling til patienter med aktiv sekundær progressiv MS (SPMS), som instituttet i øjeblikket har i…

Kulturnyt

  Debat på Sundhedstinget

   Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

   Hæmatologisk Tidsskrift

   Diagnostisk Tidsskrift

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os

   Redaktion

   Webmaster

   Tilknyttede journalister

   • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
    Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik

    Tilknyttede journalister

    Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
    Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
    Jette Marinus - respiratorisk
    Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
    Annette Lausten - gastroenterologi
    Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
    Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
    Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
    Ebbe Fischer - allround

   Om os