Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

MR-analyser af hjernelæsioner kan finde fejlagtige diagnoser

EAN: MR-scanninger af periventrikulære hjernelæsioner er et effektivt redskab til at finde de patienter, som fejlagtigt mistænkes for at have recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

Det slår et nyt studie, som blev præsenteret på en postersession lørdag på EAN, fast.

Omkring hver tiende patient, som får en MS-diagnose, er fejldiagnosticerede. Studiets formål har været at undersøge, om de hjernescanningsteknikker, der aktuelt anvendes til at stille en MS-diagnose med stor nok præcision kan identificere de 10 procent, hvis hjernelæsioner ikke kan relateres til sclerose men derimod har en anden underliggende patologi. I dag anvendes frekvensen af periventrikulære hjernelæsioner omtalt som ’the Central Vein Sign’ (CVS) som et mål for, hvornår det er berettiget at stille en MS-diagnose. MS-diagnosen kan udelukkes, hvis CVS er under 50 procent (CVS-f <50%) - (50% reglen).

I studiet blev 28 patienter med defineret RRMS inkluderet. Desuden inkluderes 21 patienter, hvor der ikke med sikkerhed havde kunnet stilles en MS-diagnose men hvor kriterierne for andre sygdomme heller ikke var fuldstændig opfyldte (MS-plus). Patienterne blev scannet med konventionel MR (inklusiv FLAIR og T2-sekvenser) for herefter at blive stratificeret i forhold til 50%-reglen.

MR-scanningerne viste, at den mediane CVS-f i gruppen af patienter med defineret RRMS var 91 procent, mens den i gruppen af MS-plus-patienter var 55 procent. Ud af de 21 MS-plus-patienter faldt 11 for 50%-reglen og havde således en median CVS-f på 22 procent. De resterende ti MS-plus-patienter faldt ikke for reglen og havde en CVS-f, der matchede patienterne med defineret RRMS. Der var ikke andre MRI-parametre, der adskilte de to kohorter fra hinanden. I abstraktet oplyses det, at forskerne fortsat arbejder på at analysere patienterne i de to kohorters kliniske karakteristika.

I abstraktets konklusion fastslås det, at MR-scanninger af hjernen er et effektivt redskab til at identificere de MS-plus-patienter, der ikke opfylder 50%-reglen. Denne subgruppe af patienters sygdom er ikke drevet frem af de samme mekanismer, som er i spil ved MS, og en alternativ diagnose bør derfor overvejes i disse tilfælde, lyder det.

Anbefal denne artikel

Real world erfaring med Mavenclad matcher de kliniske studier

EAN: Behandling af højaktiv attakvis MS med Mavenclad (cladribin) forløber lige så problemfrit i den virkelige verden som i de kliniske studier, tyder foreløbige real-world-data fra Oslo Universitetshospital på.

Giovannoni: Vi skal behandle tidligt for at bevare hjernen på lang sigt

EAN: Behandlingen af MS er blevet så god, at det er på tide at sætte det lange lys på, når man vælger strategi sammen med patienten.

Satralizumab er særligt effektivt til bestemt subgruppe af patienter med NMOSD

EAN: Patienter med den sclerosebeslægtede sygdom Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder(NMOSD) får færre attakker, hvis de bliver behandlet med antistoffet satralizumab (SA237) i tillæg til den immunsupprimerende behandling.

Studie indhenter ny viden om Mavenclads virkningsmekanisme

EAN: Behandling med Mavenclad (cladribin) reducerer mængden af udvalgte B-lymfocytter i blodet hos patienter med attakvis multipel sclerose (RMS).

Høje niveauer af neurofilament kan kobles til kognitiv svækkelse

EAN: Et højt niveau af neurofilament light chain i plasma (sNFL) vidner om øget risiko for kognitive forværringer hos patienter med sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS).

Ny MR-teknologi afslører præcist graden af demyelisering i hele hjernen

EAN: Den nye MR-teknologi Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging (REMyDI) er et effektivt og præcist redskab til kvantitativt at opgøre graden af demyelisering i hele hjernen hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondata

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk