Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

MR-analyser af hjernelæsioner kan finde fejlagtige diagnoser

EAN: MR-scanninger af periventrikulære hjernelæsioner er et effektivt redskab til at finde de patienter, som fejlagtigt mistænkes for at have recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

Det slår et nyt studie, som blev præsenteret på en postersession lørdag på EAN, fast.

Omkring hver tiende patient, som får en MS-diagnose, er fejldiagnosticerede. Studiets formål har været at undersøge, om de hjernescanningsteknikker, der aktuelt anvendes til at stille en MS-diagnose med stor nok præcision kan identificere de 10 procent, hvis hjernelæsioner ikke kan relateres til sclerose men derimod har en anden underliggende patologi. I dag anvendes frekvensen af periventrikulære hjernelæsioner omtalt som ’the Central Vein Sign’ (CVS) som et mål for, hvornår det er berettiget at stille en MS-diagnose. MS-diagnosen kan udelukkes, hvis CVS er under 50 procent (CVS-f <50%) - (50% reglen).

I studiet blev 28 patienter med defineret RRMS inkluderet. Desuden inkluderes 21 patienter, hvor der ikke med sikkerhed havde kunnet stilles en MS-diagnose men hvor kriterierne for andre sygdomme heller ikke var fuldstændig opfyldte (MS-plus). Patienterne blev scannet med konventionel MR (inklusiv FLAIR og T2-sekvenser) for herefter at blive stratificeret i forhold til 50%-reglen.

MR-scanningerne viste, at den mediane CVS-f i gruppen af patienter med defineret RRMS var 91 procent, mens den i gruppen af MS-plus-patienter var 55 procent. Ud af de 21 MS-plus-patienter faldt 11 for 50%-reglen og havde således en median CVS-f på 22 procent. De resterende ti MS-plus-patienter faldt ikke for reglen og havde en CVS-f, der matchede patienterne med defineret RRMS. Der var ikke andre MRI-parametre, der adskilte de to kohorter fra hinanden. I abstraktet oplyses det, at forskerne fortsat arbejder på at analysere patienterne i de to kohorters kliniske karakteristika.

I abstraktets konklusion fastslås det, at MR-scanninger af hjernen er et effektivt redskab til at identificere de MS-plus-patienter, der ikke opfylder 50%-reglen. Denne subgruppe af patienters sygdom er ikke drevet frem af de samme mekanismer, som er i spil ved MS, og en alternativ diagnose bør derfor overvejes i disse tilfælde, lyder det.

Anbefal denne artikel

International ekspertgruppe vejleder om brug af Mavenclad

EAN: 33 eksperter fra 19 forskellige lande med Danmark i spidsen står bag nye fælles retningslinjer for anvendelsen af Mavenclad (cladribin) i klinikken.

Svært ramte RRMS-patienter opnår NEDA efter to år på Ocrevus

EAN: Næsten 75 procent af RRMS-patienter, som ikke har optimal effekt af anden sygdomsmodificerende behandling, bliver helt fri for sygdomsaktivitet efter to års behandling med Ocrevus (ocrelizumab). 

Nyt MS-middel har en langtidsholdbar effekt mod RMS

EAN: Et milligram af midlet ozanimod, der endnu ikke er på det danske marked, har en langtidsholdbar effekt på patienter med attakvis multiple sclerose (RMS).

Ofatumumab reducerer PIRA bedre end teriflunomid

EAN: I en analyse af resultater fra de samlede patientkohorter fra ASCLEPIOS I og II, har en gruppe højt profilerede MS-forskere undersøgt effekten af det anti-CD20 monoklonale antistof Arzerra (ofatumumab) på progression uafhængig af attakker (PIRA) i…

Attak første år på cladribin er ikke lig med at man bør stoppe

EAN: Sygdomsaktivitet efter første periode af behandling med Mavenclad (cladribin) er ikke nødvendigvis en indikation på at behandlingen bør stoppes. Flertallet af patienter vil blive fri for attakker, hvis behandlingen fortsættes, viser en ny analyse…

Stamcellebehandling fejler i fase II MESEMS

EAN: Mesenchymal-stamceller har ingen effekt som MS-behandling i MESEMS fase II-studiet.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os

  Redaktion

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik
   Annette Lausten - gastroenterologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen, diabetes, onkologi
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Ebbe Fischer - allround

  Om os