Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | | |
 

Oligoklonale bånd har større diagnostisk værdi hos børn over 12 år

Magnus Spangsberg Boesen

AAN: Tilstedeværelsen af oligoklonale bånd hos et barn med sygdomsdebut efter 12-årsalderen indikerer med overvejende sandsynlighed, at barnet har MS, mens oligoklonale bånd hos børn med debut før 12-årsalderen ikke har samme diagnostiske værdi.

Det viser et stort dansk kohortestudie, som blev præsenteret onsdag eftermiddag på American Academy of Neurology 2019 i Philadelphia.

Studiet har inkluderet oligoklonale båndanalyser fra 2055 danske børn under 18 år i perioden 1994-2017 og sammenholdt analyserne med diagnosekoder fra landspatientregisteret og journalgennemgange.

"Vi ser, at tilstedeværelsen af oligoklonale bånd i rygmarvsvæsken har større diagnostisk værdi hos børn, når præ-test risikoen for MS er høj – og risikoen for MS er langt større hos børn over 12 år. Omvendt er den diagnostiske værdi af oligoklonale bånd lav for børn under 12 år, fordi MS er sjælden før 12-årsalderen. I den aldersgruppe er akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) hyppigere end MS, men børn med ADEM har normalt ikke oligoklonale bånd," siger studiets førsteforfatter Magnus Spangsberg Boesen. 

Studiet er det største populationsbaserede studie til dato, som har undersøgt den diagnostiske værdi af oligoklonale bånd hos børn, hvilket, ifølge Magnus Spangsberg Boesen, giver resultaterne styrke.

Kan ikke stå alene

Ud af de 2055 børn, der deltog i studiet, havde 10 procent oligoklonale bånd i rygmarvsvæsken. Blandt de børn, der havde erhvervede demyeliniserende lidelser (MS, ADEM, neuromyelitis optica spectrum disorder, synsnervebetændelse eller transvers myelitis), havde 52 procent oligoklonale bånd. Tilstedeværelsen var dog yderst aldersafhængigt. Således havde 68 procent af børn med en erhvervet demyeliniserende lidelse og debut i 12-17 årsalderen oligoklonale bånd, mens det kun galt for 21 procent af dem, der debuterede før 12-årsalderen.

"MS forekommer meget sjældent blandt børn under 12 år, mens incidensraten stiger efter 12-årsalderen og særligt efter 15-årsalderen. Derfor er det vigtigt at tage barnets alder – og dermed præ-teste sandsynligheden for MS – med i betragtning, når man tolker svaret på oligoklonale bånd analysen," siger Magnus Spangsberg Boesen.

Tilstedeværelsen af oligoklonale bånd hos børn under 12 år øger ikke i sig selv sandsynligheden for MS. Disse børn kan f.eks. ligeså godt have en infektion i nervesystemet.

Støtter sygehistorien

Magnus Spangsberg Boesen understreger, at et negativt svar på en oligoklonal båndanalyse hos et barn på 12-17 år ikke kan bruges til at udelukke MS, da markøren er uspecifik, og MS diagnosen således bør understøttes af andre ting.

"Det er derfor vigtigt at inddrage flere ting såsom sygehistorie og resultaterne af MR-skanningen i sandsynlighedsberegningen," siger Magnus Spangsberg Boesen og tilføjer:

"Men studiet dokumenterer, at oligoklonale båndanalyser er et værdifuldt diagnostisk værktøj for læger til at finde børn i 12-17-årsalderen med MS. Det er en stor støtte, da børn ikke altid er lige gode til at huske og fortælle deres sygdomshistorie i detaljer," siger han.  

Anbefal denne artikel

Real world erfaring med Mavenclad matcher de kliniske studier

EAN: Behandling af højaktiv attakvis MS med Mavenclad (cladribin) forløber lige så problemfrit i den virkelige verden som i de kliniske studier, tyder foreløbige real-world-data fra Oslo Universitetshospital på.

Giovannoni: Vi skal behandle tidligt for at bevare hjernen på lang sigt

EAN: Behandlingen af MS er blevet så god, at det er på tide at sætte det lange lys på, når man vælger strategi sammen med patienten.

Satralizumab er særligt effektivt til bestemt subgruppe af patienter med NMOSD

EAN: Patienter med den sclerosebeslægtede sygdom Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder(NMOSD) får færre attakker, hvis de bliver behandlet med antistoffet satralizumab (SA237) i tillæg til den immunsupprimerende behandling.

Studie indhenter ny viden om Mavenclads virkningsmekanisme

EAN: Behandling med Mavenclad (cladribin) reducerer mængden af udvalgte B-lymfocytter i blodet hos patienter med attakvis multipel sclerose (RMS).

Høje niveauer af neurofilament kan kobles til kognitiv svækkelse

EAN: Et højt niveau af neurofilament light chain i plasma (sNFL) vidner om øget risiko for kognitive forværringer hos patienter med sekundær progressiv multipel sclerose (SPMS).

Ny MR-teknologi afslører præcist graden af demyelisering i hele hjernen

EAN: Den nye MR-teknologi Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging (REMyDI) er et effektivt og præcist redskab til kvantitativt at opgøre graden af demyelisering i hele hjernen hos patienter med recidiverende-remitterende multipel sclerose (RRMS).

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondata

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk