Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 


Studie: Knap 30 procent af danske sclerosepatienter er ubehandlede

AAN: I Danmark er knap 30 procent af patienterne med multipel sclerose ikke i behandling, viser et nyt studie, der har set på prævalensen af ubehandlede MS-patienter i Danmark versus USA.

Nye og mere effektive behandlinger vil betyde, at prævalensen reduceres fremadrettet, vurderer professor Per Soelberg Sørensen.

I perioden 1995 til 2015 var 28,4 procent af danske patienter med multipel sclerose (MS) registreret i Det Danske Scleroseregister ikke i behandling. Det viser et nyt kohortestudie, der har set på prævalensen af ubehandlede MS-patienter i Danmark versus prævalensen i USA. Studiet præsenteres på American Academy of Neurology (AAN) 2019 i Philadelphia.

Professor i klinisk multipel sclerose Per Soelberg Sørensen fra Rigshospitalet er én af forfatterne bag studiet. Han mener ikke, at andelen af ubehandlede patienter i Danmark bør give anledning til bekymring.

"Cirka halvdelen af de patienter i Danmark har progressiv sclerose. En del patienter med SPMS er blevet sat i behandling, mens de havde attakvis MS, og er fortsat i behandling, men ellers har vi jo indtil for nylig ikke haft behandlingsmuligheder til de progressive patienter. Så det kommer ikke bag på mig, at andelen af ubehandlede patienter ligger på knap 30 procent. Faktisk havde jeg troet, at andelen ville være lidt større,« siger Per Soelberg Sørensen.

Studiet har trukket data om 10.557 MS-patienter (≥18 år). Heraf var 2.994 patienter ubehandlede. Patienter med mindre end 12 måneders sygehistorik forud for indekseringen i registeret var ekskluderet. Ubehandlede MS-patienter defineres som patienter, der ikke har fået nogen form for sygdomsmodificerende behandling i opfølgningsperioden.

En høj andel med PPMS

Gruppen af ubehandlede MS-patienter var primært udgjort af patienter med PPMS. Desuden bestod den af patienter med SPMS. De fleste patienter med SPMS vil være sat i behandling, da de debuterede med attakvis sclerose (RMS). Der er ikke krav om, at den sygdomsmodificerende behandling skal indstilles, når sygdommen progredierer til progressiv MS, men derimod at den først indstilles, når der ikke længere kan ses effekt af sygdomsmodificerende behandling.   

"Tidligere havde vi udelukkende injektionsbehandlinger til RMS, hvilket betød, at mange patienter ret hurtigt valgte at afslutte den temmelig indgribende behandling, når de ikke længere mærkede en effekt. I dag har vi adgang til både tablet- og infusionsbehandling. Disse behandlinger er lettere at administrere, hvilket betyder, at patienterne ofte fortsætter længere tid i behandling," siger Per Soelberg Sørensen.

Fremadrettet forventer Per Soelberg Sørensen, at andelen af ubehandlede patienter vil falde efterhånden som de tilgængelige behandlinger bliver mere effektive. Og priserne på dem falder. 

"Der er enighed om, at det at være i effektiv behandling, udskyder tidspunktet, hvorpå sygdommen udvikler sig til at blive progressiv – man udskyder ganske enkelt den tid, der går, indtil behandlingen ikke længere har effekt," siger Per Soelberg Sørensen. 

Desuden vil det reducere andelen af ubehandlede patienter, at Ocrevus (ocrelizumab) for nylig er anbefalet til PPMS-patienter under 45 år. Mayzent (siponimod) er netop godkendt i USA til SPMS, og det vil, ifølge Per Soelberg Sørensen, ikke varer længe, førend dette præparat kan tages i anvendelse i Europa.

En højere andel i USA

I USA var andelen af ubehandlede patienter højere end i Danmark. Her lå andelen på 43 procent. Den primære årsag hertil er, ifølge Per Soelberg Sørensen, at langt fra alle amerikanske MS-patienter har en sygeforsikring. Det betyder, at gruppen af ubehandlede patienter i USA formentlig er mere heterogen og uigennemskuelig, end billedet i Danmark.

»Sammenligningen af prævalensen af ubehandlede MS-patienter i Danmark versus prævalensen i USA viser tydeligt, at vi har en højere behandlingsgrad i det danske sundhedsvæsen. Som dansk sclerose-læge er det beroligende at se,« siger Per Soelberg Sørensen.

Anbefal denne artikel

NICE vender på en tallerken og anbefaler Ocrevus mod PPMS

Den engelske pendant til Medicinrådet, NICE, har skiftet mening, og anbefaler nu det immunsupprimerende lægemiddel Ocrevus (ocrelizumab) til behandling af patienter med primær progressiv sclerose (PPMS).

BMI spiller rolle for udviklingen af MS

Høje niveauer af blodlipider ser ud til at forværre sygdommen hos MS-patienter, der er overvægtige eller fede.

Rygmarvsatrofi er stærk indikator for overgang til SPMS

AAN: Overgangen fra RRMS til SPMS kan ifølge et nyt studie ses på MR-scanninger i op til fire år før, den sker.  Interessant viden, som kan bruges både i klinikken og i forskningen, vurderer ledende overlæge Henrik Boye Jensen.

Oligoklonale bånd har større diagnostisk værdi hos børn over 12 år

AAN: Tilstedeværelsen af oligoklonale bånd hos et barn med sygdomsdebut efter 12-årsalderen indikerer med overvejende sandsynlighed, at barnet har MS, mens oligoklonale bånd hos børn med debut før 12-årsalderen ikke har samme diagnostiske værdi.

Mistanke: Sukkerholdige drikke medfører funktionstab hos MS-patienter

AAN: Indtag af sukkerholdige drikkevarer øger tilsyneladende risikoen for alvorlige funktionstab hos patienter med multipel sclerose (MS).

Selvmonitorering med FLOODLIGHT har en stor stjerne hos MS-patienter

AAN: Smartphone-teknologi til monitorering af egne data bliver taget godt imod af patienter med multipel sclerose (MS). Nye resultater fra FLOODLIGHT-studiet viser, at de inkluderede patienter udviser stor tilfredshed med teknologien.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondata

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk