Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
| | | |
 

Nyt nationalt forum skal sikre ensartet MS-behandling

En arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen skal i løbet af de næste to år udarbejde nye anbefalinger, som skal danne grundlag for at løse nogle af de problemer, der hidtil har været med manglende sammenhæng og ensartethed på tværs af faggrupper, regioner og kommuner i indsatsen for mennesker med MS.

Når anbefalingerne er klar, skal et nyt Nationalt Forum for sclerose sikre, at de kommer i brug landet over, fremgår det af regeringen og Dansk Folkepartis nye helhedsplan for scleroseområdet.

Anbefalingerne for mennesker med sclerose skal ligge klar i 2020, og for at sikre, at anbefalingerne kommer i brug i det daglige arbejde, etablerer Sundhedsstyrelsen i løbet af 2020-2021 et nyt Nationalt forum for sclerose, hvor relevante sundhedsfaglige grupper på tværs af sektorerne får mulighed for at dele erfaringer og drøfte området med udgangspunkt i de nye anbefalinger.

Det kan for eksempel ske ved temadage, hvor relevant fagligt personale inviteres til dialogg og drøftelse af forskellige områder af indsatsen for mennesker med MS.

Etableringen af Nationalt forum for sclerose finansieres med 100.000 kroner om året i to år fra sclerosehelhedsplanen, og det nye forum bliver forankret i Sundhedsstyrelsen, men vil ifølge helhedsplanen blive varetaget i samarbejde med relevante aktører.

Anbefal denne artikel

Tysabri igen på banen som andenlinjebehandling

Tysabri vil ud fra en rent klinisk vurdering være førstevalg af andenlinjebehandling til JCV-negative MS-patienter, fremgår det af den nye behandlingsvejlending for attakvis MS.

Glostrup: Mavenclad-behandling kræver meget lidt af både klinik og patient

Scleroseklinikken på Glostrup Hospital har behandlet MS-patienter med Mavenclad (cladribin) i et år, og behandlingen skåner både patienter og klinikken, fortæller leder af klinikken Alex Heick.

Soelberg: Lad hospitalerne adskille udgifter til drift og medicin

Del hospitalsafdelingernes budgetter op, så drift går på ét budget og medicin på ét andet, foreslår professor Per Soelberg Sørensen, der mener, at man dermed vil få afklaret, om sundhedspersonalets opfattelse af et stigende pres på ressourcerne er reel eller…

Sellebjerg om tidlig behandling: Vi må leve med en vis overbehandling

Ny viden udfordrer den hidtidige behandlingsstrategi på scleroseområdet, og vi må acceptere en vis grad af overbehandling, hvis flest mulige skal undgå progression af sygdommen, mener Finn Sellebjerg, der er professor ved Dansk Multipel Sclerose Center,…

Scleroselæger: Hvorfor rangere Ocrevus og Mavenclad forskelligt

Medicinrådets nye behandlingsvejledning for attakvis multipel sclerose vil bringe Tysabri tilbage som førstevalg til andenlinjebehandling, og derudover har også de to nyeste MS-lægemidler Ocrevus (ocrelizumab) og Mavenclad (cladribin) fundet deres plads…

Mavenclad med i ny behandlingsvejledning

MS Tidsskrift har i en tidligere version ved en fejl sammenlignet den nye behandlingsvejledning med den aktuelle lægemiddelrekommandation for behandling af attakvis multipel sclerose og er derved fejlagtigt nået frem til, at der er sket ændringer i…

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondata

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk