Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Scleroseområdet får 38 mio. kroner til en helhedsplan

Sclerose-eksperters ønske om et stort, højt specialiseret tværfagligt center i hver region kan nu blive indfriet.

Ønsket om et formaliseret samarbejde mellem centre, primær sektor, kommuner og sclerosehospitaler ser nu ud til at blive realistisk, efter at Dansk Folkeparti har øremærket i alt 38 mio. kroner til over de næste fire år at få lagt en helhedsplan for scleroseindsatsen.

Pengene kommer fra den pulje på i alt 400 mio. kroner, som Dansk Folkeparti sikrede i Finansloven 2018 til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet over de næste fire år. Puljen skal udmøntes i år, og ud over sclerose er der foreløbig også givet penge til helhedsplaner for patienter med kroniske smerter og psoriasis.

”Det er en pulje Dansk Folkeparti bestemmer over, og meget af den kommer til at gå til helhedsplaner på nogle af de sygdomsområder, som mange gange bliver glemt i det store hele. Og der har vi valgt, at der også skal gives penge til en helhedsplan for sclerose området,” siger formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF), som også var initiativtager til det eftersyn, Sundhedsstyrelsen i 2014 foretog af scleroseindsatsen og som i 2016 førte til en satspuljebevilling på 33 mio. kroner til et løft af sclerose-rehabiliteringen.

Hvordan en helhedsplan for scleroseområdet skal se ud, er endnu ikke beskrevet, men de 38 mio. kroner skal fordeles over fire år med otte mio. kroner i år og ti mio. kroner om året de følgende tre år, og eksperter på området er allerede kommet med bud på, hvordan indsatsen kan forbedres.

Det skete blandt andet ved det politiske MS-topmøde i Industriens Hus tidligere på året, hvor eksperter, forskere og patienter kunne fortælle Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og en række sundhedsordførere om et skævvredet sygdomsområde, hvor patienter med de progressive scleroseformer i mange tilfælde ikke har adgang til samme eksperthjælp, som patienter med attakvis sclerose.

På mødet fremlagde Per Soelberg Sørensen og Finn Sellebjerg, - begge professorer ved Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet, -  et forslag til en omlægning af indsatsen med etablering af store tværfaglige centre i regionerne og en formalisering af samarbejdet mellem centrene og de mange forskellige parter, der er involveret i scleroseindsatsen.

Anbefal denne artikel

Studie: Ocrevus bedre end eller lige så god som andre behandlinger

Ocrevus (ocrelizumab) er bedre eller lige så god til behandling af attakvis MS, som de sammenlignelige behandlinger, der foreløbig er på markedet.

Zinbryta gav hjernebetændelse og DRESS

Da MS-behandlingen Zinbryta (daclizumab) blev taget af markedet for knap et år siden, var det med god grund. Det skete efter i alt syv tilfælde af alvorlig inflammatorisk hjerneskade hos patienter i Tyskland og Spanien.

Medicinrådet finder angreb fra Scleroseforeningen urimeligt

Scleroseforeningens kampagne mod Medicinrådet preller af på Medicinrådets formænd, som finder kampagnen urimelig.

Soelberg: Patientrepræsentanter argumenterer bagvendt

En godkendelse af rituximab mod PPMS ville potentielt kunne spare sundhedsvæsenet for 80 procent af udgifterne til behandling af denne patientgruppe, men det giver ingen mening at klandre lægerne, at de ikke bruger behandlingen off label, siger professor Per…

Norsk Studie: MS-patienter stadig friske tre år efter stamcellebehandling

Ni ud af 10 MS-patienter i et mindre sammenlignende studie fra Haukeland Universitetshospital i Norge er stadig fri for sygdomsaktivitet tre år efter, at de i 2016 blev behandlet med enten stamceller eller kom i behandling med Lemtrada.

Medicinrådet får kørestol af Scleroseforeningen

Torsdag formiddag tog direktør for Scleroseforenigen Klaus Høm forbi Medicinrådet med en stikpille af én julegave.

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Diagnostisk Tidsskrift

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondata

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.diagnostisktidsskrift.dk