Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Seks anbefalinger fra MS topmødet

På MS topmødet tirsdag 20. marts blev der udarbejdet en liste med anbefalinger, som bakkes op af de tre sundhedsordførere Liselott Blixt (DF), Stine Brix (EL) og Pernille Schnoor (ALT).

Danmarks første politiske MS topmøde, hvor der blev sat fokus på behovet for at styrke indsatsen på scleroseområdet, havde deltagelse af fagfolk, to ministre og fem sundhedssordførere. Topmødet var arrangeret af Dansk Industri, Scleroseforeningen, Dansk Multipel Sclerose Gruppe, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Roche.

Anbefalingerne fra topmødet var:

- at udarbejde en helhedsplan, der styrker indsatsen på scleroseområdet i relation til medicinsk behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning og social- og beskæftigelsesindsats og med inddragelse af både mennesker med sclerose og deres pårørende

- at adressere manglen på neurologer, så det kan sikres, at alle sclerosepatienter i sygdomsmodificerende medicinsk behandling får en behandling og opfølgning, der lever op til internationale anbefalinger med regelmæssige kontroller hos en lægefaglig specialist og regelmæssige MR-skanninger

- at sikre, at alle progressive sclerosepatienter, der ikke i dag er i behandling, har mulighed for at blive tilset af en lægefaglig specialist minimum en gang om året, og at der er ressourcer til nødvendig opfølgning ud over dette

- at sikre, at ventetiden for indlæggelse til højtspecialiseret rehabilitering på sclerosehospita- lerne maksimalt udgør 6 måneder i gennemsnit

- at sikre, at alle sclerosepatienter tidligt og i hele deres sygdomsforløb vurderes individuelt og på baggrund heraf modtager fagligt relevante tilbud om fysisk og kognitiv genoptræning med henblik på at forbedre og fastholde funktionsevne eller forhale fremtidig forværring

- at arbejde for, at pårørende til sclerosepatienter i størst muligt omfang har adgang til støtte, hjælp og opbakning, så de kan leve og opretholde et så normalt liv som muligt

 

Anbefal denne artikel

Kulturnyt

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

   

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Betingelser

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.mstidsskrift.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk